Mới lên site

Những chiếc anime nóng hỏi vừa được cập nhật lên

Crunchyroll: Anime Of The Year 2021

Những chiếc anime hay nhất được đề cử (kết quả sẽ được công bố vào Feb. 19)

Cũ mà hay

Ra lâu rồi nhưng xem vẫn hay

Duyên phận

Chúng ta của blah blah blah (chổ này tỉnh lược bớt 2000 chữ). Thương em!!1